alimlik

is.
1. Hər hansı bir elm sahəsində böyük bilik, dərin məlumat. Onun alimliyinə şübhə yoxdur.
2. Alimin peşəsi, sənəti. Onun peşəsi alimlikdir.
3. Alimə, elmə məxsus; elmi. Alimlik dərəcəsi. Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • âlimlik — is., ği Bilginlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ulemalık — is., ğı Bilginlik, âlimlik Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ulemalık taslamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alimnümalıq — is. köhn. Alim olmadığı halda özünü alim kimi göstərmə, özünü alimə bənzətmə, alim qiyafəsinə girmə; yalançı alimlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilicilik — is. Bilici adamın hal və keyfiyyəti. Sümsünü indi mən çalır, o <Kərim baba> isə öyrədirdi və biliciliyi ilə öyünüb, məğrur baxışlarla mənə baxıb gülürdü. A. Ş.. // Alimlik, vaqiflik, xəbərdarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birtərəfli — sif. 1. Bir tərəfi olan. Birtərəfli sütun. Birtərəfli cisim. // Yalnız bir istiqamətdə, bir tərəfdə gedən, cərəyan edən. Nəqliyyatın küçədə birtərəfli hərəkəti. Birtərəfli teleqraf rabitəsi. // Yalnız bir tərəfdə olan, baş verən. Birtərəfli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • privat-dosent — <lat. privatim docens – xüsusi yolla dərs deyən> 1917 ci il inqilabından əvvəl Rusiyada və Qərbi Avropa ölkələrində: ştatdankənar (Rusiyada: 1884 cü ildən həm də ştatda olan) ali məktəb müəlliminin alimlik adı, habelə belə adı olan şəxs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əllaməlik — is. Özünü alim, bilici kimi göstərmə, alimlik satma. Əllaməlik etmək. Bu əllaməlik nə üçündür? – Əllaməlik eyləyənlər bu yerlərə ayaq basmaz; Lakin sənin bu dağlardan yazdığına qələm çəkər. S. Rüst.. Hacı Rəsul Tahirzadənin suallı baxışını görüb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • DÂNÂYÎ — f. Âlimlik, bilicilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FAKAHET — Şeriat bilgisinde âlimlik. Fıkıh bilgisinde mütehassıslık. Anlayışlı olmak. (Bak: Fıkıh …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SERVET-İ İLMİYE — Bilgililik, âlimlik, ilim zenginliği …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.